Verklarende animatie Red Star Line

Enkele infografische 2D-animaties voor het Red Star Line Museum. Beide animaties tonen per etage het transit parcours dat emigranten aflegden alvorens in te schepen voor de VS. Een project in samenwerking met Exponanza en Anna Heuninck.

  • musea
  • animatie