Europe's energy challenge

In deze editie van de Progressive Post staat Europa's energiecrisis centraal. Het cocktailglas symboliseert onze bedwelmende, excessieve dorst naar Russische brandstof.

  • concept
  • illustratie
FEPS - Progressive Post - Europe's energy challenge
Europe's energy challenge